Svätý Otec sa podelil so zážitkami zo Slovenska

Pri generálnej audiencii
sa Svätý Otec podelil so zážitkami zo Slovenska

 

Vatikán 22. septembra (RV) Pápež František sa pri generálnej audiencii v stredu 22. septembra vrátil k apoštolskej ceste do Budapešti a na Slovensko. Spomenul celý rad silných momentov, ktoré si odniesol zo Slovenska. O svojej ceste hovoril ako o duchovnej púti adorácie a modlitby. Vyzdvihol korene viery v Božom ľude, ktoré sú stále živé, no sú vystavené nárastu sekularizácie a konzumizmu.

 

„Bola to púť modlitby, púť ku koreňom viery a púť nádeje pre všetkých,“ povedal prítomným slovenským pútnikom Svätý Otec. Spomenul viaceré osobnosti svedkov viery a zdôraznil udržiavanie pamäti a vzájomné zmierenie. Európa má podľa jeho slov prehlbovať vo svojich koreňoch, a nie v šírení ideologickej kolonizácie.

V príhovore veriacim, ktorí zaplnili Aulu Pavla VI., si pápež František zaspomínal si na eucharistické slávenie „Statio Orbis“ v Budapešti a na početné zážitky z prežívania mariánskej úcty v Šaštíne, zo slávenia gréckokatolíckej liturgie v Prešove, zo stretnutia s mladými v Košiciach, či so židovskou komunitou v Bratislave.

Vysoko vyzdvihol prácu saleziánov uprostred Rómov a všetkých prítomných vyzval zatlieskať sestrám Matky Terezy, ktorých obetavú službu mohol osobne vidieť v bratislavskej Petržalke. Na záver vyzval k modlitbe, aby semienka zasiate počas apoštolskej cesty priniesli ovocie.

Na audiencii bolo prítomných aj 150 slovenských pútnikov, účastníkov 15. národnej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Svätý Otec im venoval osobitný pozdrav:

„Zo srdca vítam slovenských veriacich. Osobitne pozdravujem účastníkov Pätnástej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Drahí bratia a sestry, pred týždňom som ukončil Apoštolskú cestu do Budapešti a na Slovensko. Bola to púť modlitby, púť ku koreňom viery a púť nádeje pre všetkých. Po tejto ceste je v mojom srdci veľké „ďakujem“. Vďaka biskupom a občianskym autoritám, vďaka všetkým spolupracovníkom pri organizácii, vďaka všetkým, ktorí sa modlili. S dovolením, pridajte ešte jednu modlitbu, aby semiačka zasiate počas tejto cesty priniesli hojné ovocie. Ďakujem!“

 ( TK KBS, RV, zk, jb; rp )