Liturgický program na 26. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
27.09.
Pondelok
17.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
(OTP)
+ Jozef

Sv. Vincenta de Paul,
kňaza

Spomienka

28.09.
Utorok
07.00 sv. omša (ZÁKLAD)
+ Milan, Mária, Jozef, Milan
+ sv. spoveď do 08.30

Féria

29.09.
Streda
17.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
(OTP)
Zdr. tela a duše pre Pavla

Sv. Michala,
Gabriela a Rafaela,
archanjelov
Sviatok

30.09.
Štvrtok   
07.00 sv. omša (ZÁKLAD)
Zdr. rod . Klimová,
Ščurová
  
08.00 sv. spoveď chorých

Sv. Hieronyma,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka

01.10.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
(OTP)
Za živých a + čl. BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
Votívna sv. omša

02.10.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
(ZÁKLAD)
Za ružencové bratstvo

Panny Márie
v sobotu

Votívna sv. omša

03.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša  (očkovaní)
Zdr. Anna  Tomečeková, 80r.

10.30 odpustová sv. liturgia
v  Stankovciach

Za farnosť

27. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00 Mariánska pobožnosť a potom nové voľby RB farnosti
  • Dnes po sv. omšiach bude p. Peter Popaďák vzadu v kostole rozdávať knihu Pútnik Svätovojtešský a podielovú knihu pre členov SSV. Členský príspevok na rok 2022 je 8 Eur.
  • Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca slovenskí biskupi vyhlásili na dnešnú nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Ďakujeme.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen, PBZ
  • Na budúci víkend je odpustová slávnosť v Obišovciach, program je na nástenke.
  • Milodary: Bohuznáma sestra na chrám obetovala 100 Eur a novomanželia Madárovi zo sobáša 100 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Hirková Beáta, Ďurková Anna, Tatarková Ľubica, PBZ