Liturgický program na 28. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
11.10.
Pondelok
18.00 sv. omša (OTP)
Zdr. bohuznáma rodina

Sv. Jána XXIII.,
pápeža
Ľub. spomienka

12.10.
Utorok
07.00 sv. omša (ZÁKLAD)
+ Jozef

Féria

13.10.
Streda
18.00 sv. omša (OTP)
Zdr. Anna, 70r.

O Sv. Jozefovi
Votívna sv.omša

14.10.
Štvrtok   
07.00 sv. omša (ZÁKLAD)
Za vnúčatá
bohuznámej rodiny

Féria

15.10.
Piatok
18.00 sv. omša (OTP)
+ Mária Matisková

Sv. Terézie od Ježiša (z Avily),
panny a učiteľky Cirkvi
Spomienka

16.10.
Sobota
18.00 sv. omša
s platnosťou na nedeľu
(ZÁKLAD)
+ Štefan

Vigílna sv. omša

17.10.

Nedeľa

09.00 sv. omša 
v Stankovciach


10.30 sv. omša
(KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ)
Za farnosť

29. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00 októbrová pobožnosť – muži;
  • Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii, preto nezabúdajme na túto modlitbu či už jednotlivo alebo v našich rodinách, pri splnení obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky, rozpis októbrových pobožností je na nástenke;
  • Zbierka na rádio Lumen 167,05 Eur, PBZ
  • Milodary: Bohuznáma sestra na chrám obetovala 50 Eur a bohuznáma Mária 50 Eur, bohuznáma rodina 100 Eur; novomanželia Tomáš a Klaudia Strakovi 100 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Košárová Božena, Longová Dana, Urbanová Veronika;  PBZ