Liturgický program na 29. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
18.10.
Pondelok
18.00 sv. omša (OTP)
Poďakovanie Márie 75r.

 

Sv. Lukáša, evanjelistu
 
Sviatok

19.10.
Utorok
07.00 sv. omša (ZÁKLAD)
+ Ján Kočiš

Féria

20.10.
Streda
18.00 sv. omša (OTP)
Zdr. Ján Madár, 75r.

O Sv. Jozefovi
Votívna sv.omša

21.10.
Štvrtok   
07.00 sv. omša (ZÁKLAD)
+ Mária Hatalová

Féria

22.10.
Piatok
18.00 sv. omša (OTP)
+ Mária Dorošová

Sv. Jána Pavla II., pápeža
Ľub. spomienka

23.10.
Sobota
08.00 sv. omša
(ZÁKLAD)
Za duše v očistci

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

24.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša 
(KOMPLETNE ZAOČKOVANI)
Za farnosť


10.30 sv. omša
(OTP)
+ Michal, Alžbeta, Mária

30. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00 októbrová pobožnosť – mládež, po pobožnosti vzadu pri stolíku si horlitelia ruží vyzdvihnite nové sady tajomstiev sv. ruženca, staré doneste so sebou na odovzdanie;
  • Vo štvrtok o 18.00 v kostole budú mať stretnutie žiaci 3r. a 4r. ročníka, ktoré sa v piatok budú modliť pred sv. omšou sv. ruženec;
  • Budúcu nedeľu je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  • Milodary: Bohuznáma rod. na chrám obetovala 50 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu:  Kurišková Helena, Urigová Katarína, Truchanová Veronika; PBZ