Liturgický program na 30. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
25.10.
Pondelok
18.00 sv. omša (OTP)
+ manželia Ján a Helena Madárovi

  Féria

26.10.
Utorok
07.00 sv. omša (ZÁKLAD)
+ rod. Popaďáková

Féria

27.10.
Streda
18.00 sv. omša (OTP)
Zdr. Michal Tomeček 60r.

O Sv. Jozefovi
Votívna sv.omša

28.10.
Štvrtok   
07.00 sv. omša (ZÁKLAD)
Zdr. Ján a Anna Vaľovi, 60r. manželstva

Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov
sviatok

29.10.
Piatok
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia  (OTP)
+ rod. Pelánková

Za odpustenie hriechov 
Votívna sv.omša

30.10.
Sobota
08.00 sv. omša (ZÁKLAD)
+ Jozef

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

31.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša 
(KOMPLETNE ZAOČKOVANI)
Za farnosť


10.30 sv. omša
(OTP)
Na úmysel kňaza

31. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00 októbrová pobožnosť – rodiny;
  • V dnešnú nedeľu je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po sv. omšiach je celoslovenská zbierka na misie. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať;
  • V piatok po sv. omši vás mladí pozývajú na ďalšiu moderovanú Eucharistickú pobožnosť;
  • O týždeň, v noci z 30. na 31. 10 sa mení čas, letný čas posúvame o hodinu dozadu na stredoeurópsky čas;
  • Milodary: Bohuznáma rod. na chrám 100 Eur, novomanželia Kochanovi 100 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Popaďáková Mária, Kočišová Milada, Šalátová Mária