Liturgický program na 31. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
01.11.
Pondelok
08.30 sv. omša  (KOMPLETNE ZAOČKOVANI)
Za duše
všetkých
verných zosnulých


10.30 sv. omša (OTP)
Za farnosť

 PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ:
Všetkých svätých
Slávnosť

02.11.
Utorok
07.00 sv. omša (OTP)  
+ Dušičková pobožnosť

Za duše všetkých
verných zosnulých  
 

18.00 sv. omša (KOMPLETNE ZAOČKOVANI)
+ Dušičková pobožnosť
Na úmysel sv. otca Františka

Spomienka
na všetkých verných
zosnulých veriacich

Spomienka

03.11.
Streda
18.00 sv. omša (OTP)
Za duše všetkých
verných zosnulých

O Sv. Jozefovi
Votívna sv.omša

04.11.
Štvrtok   
07.00 sv. omša (ZÁKLAD)
Za duše všetkých
verných zosnulých

08.00 sv. spoveď chorých

Za povolania
na kňazský stav
Votívna sv. omša

05.11.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
(OTP)
Za duše všetkých
verných zosnulých

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
Votívna sv.omša

06.11.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
(ZÁKLAD)
Za duše všetkých
verných zosnulých

O Preblahoslavenej
Panny Márie
Votívna sv. omša

07.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša 
(KOMPLETNE ZAOČKOVANI)
Za duše všetkých
verných zosnulých10.30 sv. omša
(OTP)
Za farnosť

32. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00 októbrová pobožnosť – spoločenstvo matiek;
  • V pondelok pobožnosť na cintoríne nebude kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii;
  • V utorok o 14. 00 hod. bude možnosť na cintoríne požehnať nové náhrobné kamene, zároveň po každej sv. omši bude dušičková pobožnosť;
  • Apoštolská penitenciária „potvrdzuje a rozširuje na celý mesiac november 2021 všetky duchovné benefíciá. Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.
  • Zbierka na misie bola  332,41€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať;
  • Milodary: Bohuznáma rod. na chrám 50,- Eur,  PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Košarová Anna, Urbanová Monika, Bartková Mária