Liturgický program na 32. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
  

08.11. Pondelok

18.00 sv. omša  (OTP)


Za duše
všetkých verných zosnulých

 Za zomrelých veriacich
Votívna sv. omša

09.11.
Utorok

07.00 sv. omša (ZÁKLAD) 

Zdr. rod. Mária Popaďáková 

Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Sviatok

10.11.
Streda

18.00 sv. omša (OTP)

Zdr. a BP Martina 40r.

Sv. Leva Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi  

Spomienka

11.11.

Štvrtok   

07.00 sv. omša (ZÁKLAD)

+ Juraj Urban, 1. výročie

Sv. Martina z Tours,
biskupa

Spomienka

12.11.

Piatok

18.00 sv. omša (OTP)
+ Marta

Sv. Jozafáta,
biskupa a mučeníka
Spomienka

13.11.

Sobota

08.00 sv. omša (ZÁKLAD)
Za živých a + z  rod. Ščurovej

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

14.11.

Nedeľa

 

08.30 sv. omša  (KOMPLETNE ZAOČKOVANI)
Za farnosť

10.30 sv. omša (OTP)
Zdr. Viera, 50r.

 

 

33. NEDEĽA 
CEZ ROK „B“

Slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 Eucharistická pobožnosť + výmena ružencových tajomstiev;
  • Od pondelka môžete v sakristii zaplatiť predplatné časopisov Posol 8,50 Eur a Ruženec 6,- Eur;
  • Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Matisková Monika, Koľveková Anna, Furdáková Mária, PBZ