Liturgický program na 33. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
  

15.11. Pondelok

18.00 sv. omša  (OTP)
+ Michal, Mária Godarskí

 Féria

16.11.
Utorok

07.00 sv. omša (ZÁKLAD) 
+ Mária, Jozef Dombaj

Féria

17.11.
Streda

18.00 sv. omša (OTP)
+ Juraj 

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky

spomienka

18.11.

Štvrtok   

07.00 sv. omša (ZÁKLAD)
Zdr. BP Anna

Féria

19.11.

Piatok

18.00 sv. omša (OTP)
+ Anna Bérová

O Sv. Jozefovi
Votívna sv. omša

20.11.

Sobota

08.00 sv. omša (ZÁKLAD)
+ Alžbeta

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

21.11.

Nedeľa

 

08.30 sv. omša  (KOMPLETNE ZAOČKOVANI)
Za farnosť

10.30 sv. omša (OTP)
+ Anna, Michal

 

 

34. NEDEĽA 
CEZ ROK „B“
KRISTA KRÁĽA

Slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť nebude;
  • V sakristii môžete zaplatiť predplatné časopisov Posol 8,50 Eur a Ruženec 6,- Eur;
  • Kto sa zúčastní na slávnosť Krista Kráľa na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky;
  • Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Senková Mária, Bilá Anna, Hatalová Mária; PBZ