Liturgický program na 34. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

 

22.11.
Pondelok

18.00 sv. omša  (OP)
+  Mária Dorošová

Sv. Cecílie,
panny a mučenice

Spomienka

23.11.
Utorok

07.00 sv. omša (OP) 
Zdr. Mária

Féria

24.11.
Streda

18.00 sv. omša (OP)
+ Pavol, Mária, Alžbeta

Sv.  Ondreja Dung-Laka,
kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
Spomienka

25.11.

Štvrtok   

Účasť na verejnom slávení bohoslužieb
je od 25.11.2021 – zakázaná

 

26.11.

Piatok

 

 

27.11.

Sobota

 

 

28.11.

Nedeľa

Farský kostol bude otvorený
od 9.00 hod. – 14.30 hod.
a to na krátku adoráciu, modlitbu, alebo tichú poklonu. 

1. adventná nedeľa
rok „C“, cyklus II. 

  • Režim OP znamená pre očkovaných a prekonavších  Covid 19;
  • Dnes o 14.00 pobožnosť nebude;  
  • V zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky, č. 695 zo dňa 24.11 2021, časť C, bod 1 vám oznamujem, že z dôvodu lockdownu, ktorý vyhlásila Vláda SR, sú všetky bohoslužby slávené súkromnou formou. Účasť na verejnom slávení bohoslužieb je od 25.11 2021 – zakázaná.

  • Sväté omše budú slávené každý deň a to na úmysly ktoré ste nahlásili. Ak budete potrebovať službu kňaza – sviatosť zmierenia, zaopatrenie chorých alebo zomierajúcich prosím aby ste telefonicky kontaktovali farský úrad. 

  • Pripomínam, že stále platí dišpenz pána arcibiskupa od účastí na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Využite preto prosím bohatú ponuku Tv Lux alebo rádia Lumen.