CELODENNÁ EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

Dňa  14.12.2021 (v utorok)
 Sviatosť Oltárna bude vystavená k úcte a poklone
od rána 9:00 hod. a ukončenie adorácie s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a požehnaním bude o 15:00 hod.

 

Prosím, využime milostivý čas, ktorý sa nám v tento deň ponúka
a nájdime si chvíľku na modlitbu a na stretnutie s Pánom.

 

Rozpis  podľa  ruží:

Čas                                 Zodpovedná osoba                            
09:00 hod.           Ruža č. 1 – Hatalová Mária
09:30 hod.           Ruža č. 2 – Madarová Mária
10:00 hod.           Ruža č. 3 – Paulišinová Magdaléna
10:30 hod.           Ruža č. 4 – Borošová Eva
11:00 hod.           Ruža č. 5 – Urbanová Mária
11:30 hod.           Ruža č. 6 – Matisková Helena
12:00 hod.           Ruža č. 7 – Vožňáková Anna
12:30 hod.           Ruža č. 8 – Madarová Alžbeta
13:00 hod.           Ruža č. 9 – Ivanková Anna
13:30 hod.           Ruža č. 10 – Makohusová Alžbeta
14:00 hod.           Ruža č. 11 – Uličná Viera
14:30 hod.           Ruža č. 12 – Kohútová Mária st.
                            a Ruža č. 13 – Urigová Katarína
15:00 hod.          Korunka Božieho milosrdenstva

„Chceme byť s Ježišom v Eucharistii.“