Liturgický program na 3. adventnú nedeľu „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

13.12.
Pondelok

08.00 sv. omša  (OP)
+ Jozef Doroš 

Sv. Lucie, panny a mučenice
Spomienka

14.12.
Utorok

08.00 sv. omša (OP)
+ Eucharistická farská poklona do 15.00 h.
+ Anna Bérová

Sv. Jána od Kríža,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka

15.12.
Streda

08.00 sv. omša (OP)
+ Helena, Jozef

Féria

16.12.
Štvrtok   

08.00 sv. omša (OP)
+ Marta Orlovská

Féria 

17.12.
Piatok

08.00 sv. omša (OP)
Zdr. rod. Matejová

Féria

18.12.
Sobota

08.00 sv. omša (OP)
+ Otília, Ondrej

Féria

19.12
Nedeľa

08.30 sv. omša (OP)
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša (OP)
Na úmysel kňaza

4. adventná nedeľa
„C“

  • Dnes o 14.00 h. pobožnosť nebude;
  • Spovedať budem hodinu po každej rannej sv. omši a večer od 17.00 do 18.00 hod.
  • Po každej sv. omši môžete v sakristii kostola zaplatiť kostolnícke a kantorské za tento kalendárny rok, PBZ
  • Jesenná zbierka na charitu sa predlžuje na celý mesiac december, PBZ
  • Od piatka 10.12.2021 platí nový režim bohoslužieb a to pre očkovaných a prekonaných Covid 19, max. počet veriacich na bohoslužbe je 30 ľudí, je potrebné mať so sebou potvrdenie;
  • V sakristii si môžete zakúpiť vianočné oplátky, cena 1,50 Eur
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám obetovala 100 Eur, dve bohuznáme rod. po 50 Eur,  bohuznáma sestra 50 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Ivanková Emília, Šaffová Veronika, Pasternáková Mária, PBZ