Liturgický program na NEDEĽU SV. RODINY „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

27.12.
Pondelok

18.00 sv. omša  (OP)
Poďakovanie rodiny za uzdravenie

Sv. Jána,
apoštola a evanjelistu
Sviatok

28.12.
Utorok

08.00 sv. omša (OP)
+ Imrich, Veronika

Sv. Neviniatok, mučeníkov
Sviatok

29.12.
Streda

18.00 sv. omša (OP)
+ Imrich

Piaty deň v oktáve narodenia Pána

30.12.
Štvrtok   

08.00 sv. omša (OP)
+ Anna Bérová

Šiesty deň v oktáve narodenia Pána

31.12.
Piatok

08.00 sv. omša (OP)
+ ďakovná pobožnosť

Na úmysel kňaza


23.00 Eucharistická poklona

24.00 Eucharistické požehnanie

Siedmy deň v oktáve narodenia Pána

01.01.2022
Sobota

08.30 sv. omša (OP)
Za farnosť

 

10.30 sv. omša (OP)
Zdr. Milan

Panny Márie Bohorodičky

Slávnosť

02.01.2022
Nedeľa

08.30 sv. omša (OP)
Za farnosť

 

10.30 sv. omša (OP)
Zdr. Jozef Urban, 75r.

2. nedeľa
po narodení
Pána „C“

Sviatok

  • Dnes po sv. omši od 11.30 bude do 14.30 otvorený chrám pre súkromnú modlitbu pri jasličkách
  • Po každej sv. omši môžete v sakristii kostola obetovať milodar – kostolnícke a kantorské za tento kalendárny rok, PBZ
  • Jesenná zbierka na charitu sa predlžuje na celý mesiac december, PBZ
  • Podľa informácii z hygieny môžu byť na bohoslužbe účastné aj deti do 12r., ale len v sprievode svojich zaočkovaných rodičov, deti sa nebudú rátať do limitu 30 veriacich na bohoslužbu;
  • Tohto ročnú Dobrú novinu môžete finančne podporiť tu v chráme vzadu, kde je na to určená pokladnička, PBZ
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám obetovala 100 Eur , dve bohuznáme rod. po 50 Eur,  PBZ
  • Upratovanie kostola v piatok 31.12.2021 o 9.00: Valigová Anna, Bilá Martina, Onušková Anna, PBZ