Liturgický program na NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

 

10.01.
Pondelok

18.00 sv. omša  (OP)
B
ožia pomoc pre Michala

Féria

11.01.
Utorok

08.00 sv. omša (OP)
Zdr. rod. Jambová

Féria

12.01.
Streda

18.00 sv. omša (OP)
Zdr. Paulína

O Sv. Jozefovi
votívna sv. omša

13.01.
Štvrtok   

08.00 sv. omša (OP)
Zdr. Anna Košarová

Féria

14.01.
Piatok

18.00 sv. omša (OP)
+ Mária Dorošová

Féria

15.01.
Sobota

08.00 sv. omša (OP)
Božia pomoc pre Katarínu

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

16.01.
Nedeľa

08.30 sv. omša (OP)
Za farnosť

 

10.30 sv. omša (OP)
Na úmysel kňaza 

2. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
 „C“

Sviatok

  • Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie, od zajtra slávime liturgické obdobie „ cez rok“, ktoré potrvá do 1.marca;
  • Od pondelka 10.1. sa uvoľňujú ďalšie opatrenia, pre bohoslužby však ostáva režim bez zmeny, teda 30 veriacich na bohoslužbu;
  • Vzadu na nástenke je finančný výkaz o hospodárení v našej farnosti;
  • Kto by potreboval pristúpiť k sv. spovedi budem k dispozícii pred každou sv. omšou.
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám obetovala 50 Eur , dve bohuznáme sestry 50 Eur,  PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu o 9.00h.: Urbanová Anna, Zeleňáková Mária, Tresová Viera