Liturgický program na 2. NEDEĽU CEZ ROK „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

17.01.
Pondelok

18.00 sv. omša  (OP)
Zdr. rod. Jaššová

Sv. Antona, opáta
Spomienka

18.01.
Utorok

08.00 sv. omša (OP)
Za pokoj a odvrátenie pandémie

Féria

19.01.
Streda

18.00 sv. omša (OP)
+ Mikuláš, Mária, Mikuláš

Za jednotu kresťanov
Votívna sv. omša

20.01.
Štvrtok   

08.00 sv. omša (OP)
Za zosnulých z rod. Márie

Féria

21.01.
Piatok

18.00 sv. omša (OP)
Za duše v očistci

Sv. Agnesy,
panny a mučenice
Spomienka

22.01.
Sobota

14.00 sobášna sv. omša
Ištok – Repková


18.00 sv. omša
(OP)
+ Tomáš, Helena

 

Vigílna sv. omša

23.01.
Nedeľa

09.00 sv. omša (OP)
v Stankovciach
Na úmysel darcu

 

10.30 sv. omša (OP)
Za farnosť 

3. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
 „C“

  • Od utorka 18.1.2022 do 25.1.2022 sa v Cirkvi začína sláviť Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
  • Od stredy 12.1.2022 začala platiť nová vyhláška ktorá stanovuje max. 100 veriacich na každú bohoslužbu, avšak ostáva režim pre O – očkovaní a P -prekonaní
  • Kto by potreboval pristúpiť k sv. spovedi budem k dispozícii pred každou sv. omšou.
  • Milodary: tri bohuznáme sestry po 50 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Makanová Anna, Ištoková Mária, Baníková Viera