Liturgický program na 3. NEDEĽU CEZ ROK „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

24.01.
Pondelok

18.00 sv. omša  (OP)
Zdr.
a dary DS pre rodinu

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka

25.01.
Utorok

08.00 sv. omša (OP)
Zdr. rod. Borošová, Bandurová

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Sviatok

26.01.
Streda

18.00 sv. omša (OP)
+ Tomáš

Sv. Timoteja a Títa, biskupov
Spomienka

27.01.
Štvrtok   

08.00 sv. omša (OP)
Za zdravie členov rod. Márie

Féria

28.01.
Piatok

18.00 sv. omša (OP)
Zdr. Pavol

Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka

29.01.
Sobota

08.00 sv. omša (OP)
+ Andrej, Anna

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

30.01.
Nedeľa

08.30 sv. omša (OP)
Za farnosť

 

10.30 sv. omša (OP)
Na úmysel kňaza 

4. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
 „C“

  • V utorok 25.1.2022 na sviatok Obrátenia sv. Pavla sa v Cirkvi končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Od stredy 12.1.2022 začala platiť nová vyhláška ktorá stanovuje max. 100 veriacich na každú bohoslužbu, avšak ostáva režim pre O – očkovaní a P -prekonaní.
  • Kto by potreboval pristúpiť k sv. spovedi budem k dispozícii pred každou sv. omšou.
  • Na budúcu nedeľu zbierka na Arcidiecézne centrum mladých, PBZ
  • V piatok po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijimajúcich detí. 
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Urbanová Anna, Bialobková Helena, Urbanová Anna