Liturgický program na 4. NEDEĽU CEZ ROK „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

31.01.
Pondelok

18.00 sv. omša  (OP)
+ Veronika

Sv. Jána Bosca, kňaza
Spomienka

01.02.
Utorok

08.00 sv. omša (OP)
+ Andrej Piškanin – kňaz

Féria

02.02.
Streda

18.00 sv. omša (OP)
+ Florián

Obetovanie Pána
Sviatok

03.02.
Štvrtok   

08.00 sv. omša (OP)
+ Michal, Zuzana
09.00 sv. spoveď chorých

Za povolania na kňazský stav
Votívna sv. omša

04.02.
Piatok

17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
(OP)
Za živých a + členov BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
Votívna sv. omša

05.02.
Sobota

07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
(OP)
Za členov ružencového bratstva

O Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie 
Votívna sv. omša

06.02.
Nedeľa

08.30 sv. omša (OP)
Za farnosť

 

10.30 sv. omša (OP)
+ Jozef Pauliščák

5. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
 „C“

  • V stredu na sviatok Obetovania Pána bude pri sv. omši požehnanie hromničných sviečok;
  • Vo štvrtok sv. spoveď chorých;
  • Kto by potreboval pristúpiť k sv. spovedi budem k dispozícii hodinu pred každou sv. omšou;
  • Dnes je zbierka na Arcidiecézne centrum mladých a Univerzitné pastoračné centrum, PBZ
  • Dnes si p. arcibiskup Bober pripomína 29. výr. svojej biskupskej vysviacky, pamätajme v modlitbách;
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Valovčinová Mária, Paulišinová Magdaléna, Popaďáková Mária