Liturgický program na 5. NEDEĽU CEZ ROK „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

07.02.
Pondelok

18.00 sv. omša  (OP)
Zdr. Július

Féria

08.02.
Utorok

08.00 sv. omša (OP)
+ Ján, Ján

Féria

09.02.
Streda

18.00 sv. omša (OP)
+ Ján Veselý

O sv. Jozefovi
Votívna sv. omša

10.02.
Štvrtok   

08.00 sv. omša (OP)
+ rod. Roková, Urbanová

Sv. Školastiky, panny 
spomienka

11.02.
Piatok

18.00 sv. omša (OP)
Za zdr. sestier Sv. Kríža

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
Ľubovoľná spomienka

12.02.
Sobota

08.00 sv. omša (OP)
+ Michal, Alžbeta

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

13.02.
Nedeľa

08.30 sv. omša (OP)
Za farnosť

 

10.30 sv. omša (OP)
Na úmysel kňaza

6. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
 „C“

  • V piatok, na spomienku Panny Márie Lurdskej budem pri sv. omši vysluhovať sviatosť pomazania chorých pre tých, ktorí sú v stave posväcujúcej milosti a cítia sa zoslabnutí chorobou alebo starobou;
  • Kto by potreboval pristúpiť k sv. spovedi budem k dispozícii pol hodinu pred každou sv. omšou;
  • Zbierka na Arcidiecézne centrum mladých a Univerzitné pastoračné centrum – 204.52 Eur, PBZ
  • Milodary: Rodina Michala Kačmára na chrám 50€, bohuznáma rod. 100€, bohuznámy brat 20€, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Valovčinová Mária, Dudášová Anna, Čižmárová Lucia