Liturgický program na 6. NEDEĽU CEZ ROK „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
 

14.02.
Pondelok

18.00 sv. omša  (OP)
Zdr. Anna Kušnírová, 60r.

Féria

15.02.
Utorok

08.00 sv. omša (OP)
+ Ján, Vincent, Mária

Féria

16.02.
Streda

18.00 sv. omša (OP)
+ Jozef Madár

O sv. Jozefovi
Votívna sv. omša

17.02.
Štvrtok   

08.00 sv. omša (OP)
+ Ján, Václav

Féria

18.02.
Piatok

18.00 sv. omša (OP)
+ Ján Popaďák

Féria

19.02.
Sobota

18.00 sv. omša (OP) s platnosťou na nedeľu
+ Mária, Viktor

Vigílna sv. omša

20.02.
Nedeľa

09.00 sv. omša (OP) v Stankovciach
Na úmysel darcu

 

10.30 sv. omša (OP)
Za farnosť

7. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
 „C“

  • Kto by potreboval pristúpiť k sv. spovedi budem k dispozícii pol hodinu pred každou sv. omšou;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Madárová Jana, Kohútová Beáta, Madárová Eva