Liturgický program na 7. NEDEĽU CEZ ROK „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
 

21.02.
Pondelok

18.00 sv. omša  (OP)
Zdr. Jozef, Mária

Féria

22.02.
Utorok

08.00 sv. omša (OP)
+ Anna Demjanová

Katedry sv. Petra, apoštola
sviatok

23.02.
Streda

18.00 sv. omša (OP)
+ Andrej Bajer

Sv. Polykarpa,
biskupa a mučeníka
spomienka

24.02.
Štvrtok   

08.00 sv. omša (OP)
+ Alžbeta

Féria

25.02.
Piatok

18.00 sv. omša (OP)
+ Michal, Anna

Féria

26.02.
Sobota

08.00 sv. omša (OP)
+ Mária, Jozef

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

27.02.
Nedeľa

08.30 sv. omša (OP)
Za farnosť

 

10.30 sv. omša (OP)
Zdr. Anna, 60r.

8. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
 „C“

  • V dňoch 28. 4. – 1. 5. 2022 sa uskutoční ďakovná púť do Ríma ako poďakovanie za návštevu pápeža Františka na Slovensku, možnosť cestovania je letecký aj autobusom, viac informácii na web stránke CK Awertravel, Tv Lux, Košickej arcidiecézy, v kostole na nástenke a webovej stránke farnosti;
  • Kto by potreboval pristúpiť k sv. spovedi budem k dispozícii pol hodinu pred každou sv. omšou;
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám 100 Eur, bohuznáma sestra 50 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Bialobková Mára, Svepešová Anna, Majzeľová Mária, PBZ
  • Naším žiakom a študentom prajem pekné prázdniny  😀