Liturgický program na 8. NEDEĽU CEZ ROK „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
 

28.02.
Pondelok

17.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša 

Za deti a mladých našej farnosti

Féria

01.03.
Utorok

07.00 sv. omša + zmierna poklona do 15.00
+ Ján, Mária


Féria

02.03.
Streda

07.00 sv. omša
Zdr. rod. Márie
17.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Mária Hatalová

Popolcová streda
Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
Je deň pokánia v celej Cirkvi.

03.03.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
Zdr. Jozef Pančuška 80r.
08.00 sv. spoveď chorých

Pôstna féria

04.03.
Piatok

17.30 pobožnosť Krížovej cesty
18.00 sv. omša 
+ Eucharistická pobožnosť
Za živých a + čl. BBSJ

Pôstna féria

05.03.
Sobota

07.00 Mariánske večeradlo 
08.00 sv. omša 

Za ružencové bratstvo


Pôstna féria

06.03.
Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

 

10.30 sv. omša
Zdr. Anna Popaďáková, 88r.

 

14.00 pobožnosť Krížovej cesty

1. Pôstna nedeľa „C“

  • Na popolcovú stredu bude pri sv. omšiach obrad udeľovania popola, podľa nových liturgických predpisov sa značenie popolom bude vykonávať sypaním popola na hlavu kajúcnika nie znakom kríža;
  • Kto by potreboval pristúpiť k sv. spovedi budem k dispozícii hodinu pred každou sv. omšou v utorok po rannej sv. omši;
  • Vláda 23. februára 2022 zrušila režimy OTP, OP, OP+ s obmedzeniami. Začiatok platnosti od soboty 26. februára. Znamená to, že na sväté omše budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia.
  • Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží každý deň pomáhať Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. Pomoc tisíckam ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu v chrámoch, ktorá bude na budúcu 1. Pôstnu nedeľu aj v našom chráme, PBZ
  • V piatok a nedele pôstneho obdobia sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty podľa jednotlivých stavov, rozpis je na nástenke;
  • Prosím o modlitby za mier na Ukrajine, aj KBS vyhlásila piatkové pôsty na tento úmysel a prísny pôst na začiatku pôstneho obdobia ako vyjadrenie nášho zjednotenia s modlitbou pápeža Františka za obnovenie mieru na Ukrajine.
  • Milodary: rodina Jána Martinka na chrám obetovala 100 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Martinková Veronika, Pavlišinová Anna, Bandurová Eva, PBZ