EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

1. MAREC 2022 /utorok/

Od 8:00 hod. – do 15:00 hod.

Rozpis  podľa  ruží:

08:00 hod. – 09:00 hod.      Ruža č. 1 – Hatalová Mária
                                                Ruža č. 2 – Madarová Mária

09:00 hod. – 10:00 hod.      Ruža č. 3 – Paulišinová Magdaléna
                                                Ruža č. 4 – Borošová Eva

10:00 hod. – 11:00 hod.      Ruža č. 5 – Urbanová Mária
                                                Ruža č. 6 – Matisková Helena

11:00 hod. – 12:00 hod.      Ruža č. 7 – Vožňáková Anna
                                                Ruža č. 8 – Madarová Alžbeta

12:00 hod. – 13:00 hod.      Ruža č. 9 – Ivanková Anna
                                                Ruža č. 10 – Makohusová Alžbeta

13:00 hod. – 14:00 hod.      Ruža č. 11 – Uličná Viera
                                                Ruža č. 12 – Kohútová Mária st.

14:00 hod. – 15:00 hod.      Ruža č. 13 – Urigová Katarína

15:00 hod.          Korunka Božieho milosrdenstva

„Chceme byť s Ježišom v Eucharistii.“