Liturgický program na 1. Pôstnu nedeľu „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
 

07.03.
Pondelok

18.00 sv. omša 
+ Pavol

Pôstna féria

08.03.
Utorok

07.00 sv. omša
+ Jozef, Alžbeta

Pôstna féria

09.03.
Streda

18.00 sv. omša
+ Jozef

Pôstna féria
kántry

10.03.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
+ Jozef Gič, kňaz

Pôstna féria

11.03.
Piatok

17.30 pobožnosť Krížovej cesty
18.00 sv. omša 

Za poďakovanie rodiny Tomáš
18.30 Eucharistická adorácia
za pokoj a mier na Ukrajine

Za odpustenie hriechov
kántry

12.03.
Sobota

08.00 sv. omša 
+ Mária Dorošová


Pôstna féria,
kántry

13.03.
Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

 

10.30 sv. omša
Zdr. Milena s rodinou

 

14.00 pobožnosť Krížovej cesty – muži

2. Pôstna nedeľa „C“

  • Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia;
  • Dnes je jarná zbierka na charitu, PBZ za vašu štedrosť;
  • V piatok po sv. omši bude Eucharistická adorácia za pokoj a mier na Ukrajine;
  • V nedeľu 26.6.2022 bude v Košiciach Deň rodiny. Manželské páry, ktoré v tomto roku slávia 25. výr. manželstva si môžu v Košickej katedrále pri sv. omši s p. arcibiskupom pripomenúť toto strieborné jubileum. Prosím, aby ste sa osobne nahlásili v sakristii;
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine;
  • Milodary: Bohuznáma rodina na chrám obetovala 100 Eur, bohuznáma sestra 20 Eur;  PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Kačmárová Mária, Vašková Anna, Jakubová Mária, PBZ