Liturgický program na 2. Pôstnu nedeľu „C“

 

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
 

14.03.
Pondelok

18.00 sv. omša 
Zdr. Jozef, Monika, Jozef

Za migrantov

15.03.
Utorok

07.00 sv. omša
+ Mária, Štefan

Pôstna féria

16.03.
Streda

18.00 sv. omša
+ Peter, 1. výr.

Pôstna féria

17.03.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
+ Jozef Jurko

Pôstna féria

18.03.
Piatok

17.30 pobožnosť Krížovej cesty – seniori
18.00 sv. omša 

+ Jozef Pauliščák

Vigílna sv. omša

19.03.
Sobota

08.00 sv. omša 
+ Tomáš Gajdoš – kňaz

Sv. Jozefa,
ženícha Preblahoslavenej Panny Márie
Slávnosť

20.03.
Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

 

10.30 sv. omša
Zdr. rod. Ferenčíková

 

14.00 pobožnosť Krížovej cesty – zdravotníci

3. Pôstna nedeľa „C“

  • Jarná zbierka na charitu – 642.90 Eur, PBZ za vašu štedrosť
  • V nedeľu 26.6.2022 bude v Košiciach Deň rodiny. Manželské páry, ktoré v tomto roku slávia 25. výr. manželstva si môžu v Košickej katedrále pri sv. omši s p. arcibiskupom pripomenúť toto strieborné jubileum. Prosím, aby ste sa osobne nahlásili v sakristii;
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine;
  • Milodary: Bohuznáma rodina na chrám obetovala 100 Eur, bohuznáma sestra 100 Eur a bohuznáma rodina 50 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Valovčinová Marianna, Noseková Eva, Nemčíková Mária, PBZ