Liturgický program na 3. Pôstnu nedeľu „C“

 

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
 

21.03.
Pondelok

18.00 sv. omša 
+ Štefan, Paulína

Pôstna féria

22.03.
Utorok

07.00 sv. omša
+ Ján Nemčík

Pôstna féria

23.03.
Streda

18.00 sv. omša
+ Jozef, Mária

Pôstna féria

24.03.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
+ Ján, Anna

Pôstna féria

25.03.
Piatok

17.30 pobožnosť Krížovej cesty – žiaci ZŠ
18.00 sv. omša 

Zdr. bohuznáma rodina

Zvestovanie Pána
slávnosť

26.03.
Sobota

08.00 sv. omša 
Zdr. rod. Milana


Pôstna féria

27.03.
Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

 

10.30 sv. omša
Zdr. rod. Ferenčíková

 

14.00 pobožnosť Krížovej cesty
– učitelia a vychovávatelia

4. Pôstna nedeľa „C“

  • Pápež František pozval všetkých biskupov z celého sveta, kňazov ale aj veriacich, aby sme sa k nemu pripojili v modlitbe za mier a v zasvätení a zverení Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Toto zasvätenie (zverenie) vykoná Svätý Otec v piatok 25. marca o 17:00 počas kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra.
  • Na budúci týždeň sa v noci z 26. na 27.3.  mení čas. O 2. hod. posúvame hodiny na 3. hod. letného času.
  • V nedeľu 26.6. bude v Košiciach Deň rodiny. Manželské páry, ktoré v tomto roku slávia 25. výr. manželstva si môžu v Košickej katedrále pri sv. omši s p. arcibiskupom pripomenúť toto strieborné jubileum. Prosím, aby ste sa osobne nahlásili v sakristii.
  • Milodary: Bohuznáma rodina na chrám obetovala 100 Eur, dve bohuznáme rodiny 50 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Kroková Emília, Tkáčová Božena, Bobíková Monika
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine, PBZ