Liturgický program na 4. Pôstnu nedeľu „C“

 

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
 

28.03.
Pondelok

17.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša 

Poďakovanie Márie 78r.

Pôstna féria

29.03.
Utorok

07.00 sv. omša
+ Jozef, Mária
do 8.30 sv. spoveď

Pôstna féria

30.03.
Streda

17.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Mária Batiková

Pôstna féria

31.03.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
+ Mária
08:00 sv. spoveď chorých

Pôstna féria

01.04.
Piatok

17.30 pobožnosť Krížovej cesty – študenti
18.00 sv. omša 
+ Eucharistická poklona
Za živých a + čl. BBSJ 

Pôstna féria

02.04.
Sobota

07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša 

Za Ružencové bratstvo


Pôstna féria

03.04.
Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Zdr. Mária Kohútová 70r.

14.00 pobožnosť Krížovej cesty
– ženy

15.00 – 17.00 predveľkonočná sv. spoveď 

5. Pôstna nedeľa „C“

  • Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 celoslovenskú zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine, PBZ
  • Vzadu na stolíku je zoznam s menami kandidátov na nových členov FR;
  • Milodary: dve bohuznáme rodiny na chrám obetovali po 100 Eur, bohuznáma sestra 50 Eur, bohuznáma rodina 50 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Burnátová Mária, Kočišová Helena, Tirpáková Mária
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine, PBZ