Liturgický program na 5. Pôstnu nedeľu „C“

 

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
 

04.04.
Pondelok

18.00 sv. omša 
+ Mária Ščurová

Pôstna féria

05.04.
Utorok

07.00 sv. omša
+ Jozef

Pôstna féria

06.04.
Streda

18.00 sv. omša
Zdr. Milan

Pôstna féria

07.04.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
+ Matúš, Anna

Pôstna féria

08.04.
Piatok

17.30 pobožnosť Krížovej cesty – Horlitelia RB
18.00 sv. omša 

+ Helena Tušanová 1 výr.

Pôstna féria

09.04.
Sobota

08.00 sv. omša 
+ Ján Mišinec


Pôstna féria

10.04.
Nedeľa

08.00 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
+ Mária Dorošová

14.00 pobožnosť Krížovej cesty
– mládež
15.00 – 18.00 predveľkonočná
sv. spoveď Vranov – Bazilika

Nedeľa utrpenia Pána
Palmová (Kvetná) nedeľa 

„C“

  • Dnes o 14.00 pobožnosť KC, od 15.00 do 17.00 predveľkonočná sv. spoveď;
  • Na budúcu Kvetnú nedeľu ranná sv. omša začne o 8.00 hod. vonku požehnaním ratolestí;
  • Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na dnešnú pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 celoslovenskú zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine, PBZ
  • Vzadu na stolíku je zoznam s menami kandidátov na nových členov FR ktorý postupujú do volieb;
  • Milodary: bohuznáma sestra 100 Eur, bohuznáma sestra 50 Eur, bohuznáma rodina 100 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Kačmárová Mária, Godová Helena, Urbanová Mária, PBZ
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine, PBZ