Liturgický program na NEDEĽU PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

18.04.
Pondelok

08.30 sv. omša 
Za obrátenie Silvestra


10.30 sv. omša 

+ Michal Madár

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

 

19.04.
Utorok

18.00 sv. omša
Zdr. Mária 40r.

Utorok vo Veľkonočnej oktáve

20.04.
Streda

18.00 sv. omša
Zdr. Sofia

Streda vo Veľkonočnej oktáve

21.04.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
+ Mária Hatalová

Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

22.04.
Piatok

18.00 sv. omša
+ Paulína Urbanová 1. výr.

Piatok vo Veľkonočnej oktáve

23.04.
Sobota

08.00 sv. omša
Zdr. Natália 30r.

Sobota vo Veľkonočnej oktáve 

24.04.
Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

 

10.30 sv. omša
Zdr. Božena a Dušan – 40 r. manželstva

2. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva 
„C“

  • Od včerajšej veľkonočnej vigílie sa počas veľkonočného obdobia ráno, na poludnie a večer modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná;
  • Dnes na poludnie nám pápež František udelí požehnanie Urbi et Orbi;
  • Na budúcu nedeľu bude v N. Hrušove slávnosť ku cti Božieho Milosrdenstva, program je na nástenke;
  • V utorok po sv. omši bude na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí;
  • Milodary: Bohuznáma sestra ako poďakovanie Pánu Bohu na chrám obetovala 250 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Takáčová Marta, Hajníková Marta, Kotuľáková Anna, PBZ
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine, PBZ