Liturgický program na 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

25.04.
Pondelok

18.00 sv. omša 
+ Marek Koscelník

Sv. Marka, evanjelistu
sviatok

26.04.
Utorok

07.00 sv. omša
Zdr. Marek

Veľkonočná féria

27.04.
Streda

18.00 sv. omša
Za + rod. Tirpáková

Veľkonočná féria

28.04.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
+ Gizela, Štefan

Veľkonočná féria

29.04.
Piatok

18.00 sv. omša
Zdr. duše i tela Mária

Sv. Kataríny Sienskej,
panny a učiteľky Cirkvi,
patrónky Európy
sviatok

30.04.
Sobota

08.00 sv. omša
Zdr. rod. Mareka Valovčina

Veľkonočná féria

01.05.
Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

 

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

3. Veľkonočná nedeľa
  „C“

  • Dnes o 15.00 hod. Eucharistická pobožnosť na sviatok Božieho Milosrdenstva;
  • Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu MJ v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky, sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúc BM, môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci;
  • V máji opäť začne slávenie Fatimských sobôt v diecéznom Sanktuáriu v Obišovciach. Kto by mal záujem nech sa záväzne nahlási u p.Bandurovej do piatka budúceho týždňa;
  • V utorok večer o 18.30 bude na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Tokárová Marta, Dobranská Amália, Kandalová Anna, PBZ
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine, PBZ