Liturgický program na 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

02.05.
Pondelok

18.00 sv. omša 
+ Ján, Helena

Sv. Atanáza,
biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

03.05.
Utorok

07.00 sv. omša
+ Michal

Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolov
sviatok

04.05.
Streda

18.00 sv. omša
+ Michal  Urban

Veľkonočná féria

05.05.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
+ Mária
08.00 sv. spoveď chorých

Za povolania na kňazský stav
Votívna sv. omša

06.05.
Piatok

17.00 Eucharistická poklona
18.00 sv. omša

Za živých a + členov BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
votívna sv. omša
1. piatok v mesiaci

07.05.
Sobota

07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša

Za členov RB

O Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie
Votívna sv. omša

08.05.
Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

 

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

4. Veľkonočná nedeľa
  „C“
Nedeľa Dobrého Pastiera

  • Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie, pred každou sv. omšou sa spoločne budeme modliť Májovú pobožnosť – Loretánske litánie;
  • Na budúci týždeň budem k dispozícii na sv. spoveď pred každou sv. omšou;
  • Na budúcu nedeľu Dobrého Pastiera sa modlíme za nové kňazské a rehoľné povolania, zároveň bude aj zbierka na kňazský seminár v Košiciach;
  • Na Fatimskú sobotu v diecéznom Sanktuáriu v Obišovciach sa vás prihlásilo 20, ešte dnes sa záväzne nahláste u p. Bandurovej;
  • V utorok a vo štvrtok večer o 17.30 bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Timková Mária, Lehončáková Mariana, Balcařiková Lucia,  PBZ
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine, PBZ