Liturgický program na 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

09.05.
Pondelok

18.00 sv. omša 
+ Michal, Anna, Michal, Jozef

Veľkonočná féria

10.05.
Utorok

07.00 sv. omša
+ Ján Švirbeľ

Veľkonočná féria

11.05.
Streda

18.00 sv. omša
+ Anna

Veľkonočná féria

12.05.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
Zdr. manž. Urigovi

Veľkonočná féria

13.05.
Piatok

17.15 Mariánske večeradlo
18.00 sv. omša
+ Tomáš, Helena

Preblahoslavenej Panny Márie
Fatimskej
ľubovoľná spomienka

14.05.
Sobota

08.00 sv. omša + 1. sv. spoveď detí
Zdr. Ján 40r.

Sv. Mateja, apoštola
sviatok

15.05.
Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

 

10.30 sv. omša
– SLÁVNOSŤ 1. sv. prijímania
Za detí, ktoré prvý raz prijali Eucharistiu

5. Veľkonočná nedeľa
  „C“

  • Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie, pred každou sv. omšou sa spoločne budeme modliť Májovú pobožnosť – Loretánske litánie;
  • Dnes, na nedeľu Dobrého pastiera sa modlíme za nové kňazské a rehoľné povolania, zároveň je aj zbierka na kňazský seminár v Košiciach, PBZ
  • Dnes je deň matiek, všetkým našim mamám blahoželám k ich sviatku materstva;
  • V utorok a vo štvrtok večer o 17.30 bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí;
  • Upratovanie kostola vo štvrtok a v sobotu.: rodičia detí, PBZ
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine, PBZ