Liturgický program na 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

16.05.
Pondelok

18.00 sv. omša 
+ Ján

Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka
Spomienka

17.05.
Utorok

07.00 sv. omša
+ Pavol, Pavol

Veľkonočná féria

18.05.
Streda

18.00 sv. omša
BP rod. Župová

Veľkonočná féria

19.05.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
Na úmysel bohuznámej rodiny

Veľkonočná féria

20.05.
Piatok

18.00 sv. omša
+ Blažena Chromá

Veľkonočná féria

21.05.
Sobota

18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu
+ Pavol

Veľkonočná féria

22.05.
Nedeľa

09.00 sv. omša v Stankovciach

10.30 sv. omša
Za
farnosť

6. Veľkonočná nedeľa
  „C“

  • Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie, pred každou sv. omšou sa spoločne budeme modliť Májovú pobožnosť – Loretánske litánie;
  • Minulú nedeľu Dobrého pastiera sme sa modlili za nové kňazské a rehoľné povolania, zbierka na kňazský seminár v Košiciach 328.07 EUR, PBZ
  • Milodary: Bohuznáma rodina na chrám obetovala 100 EUR, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Ceľuchová Marta, Svepešová Lucia, Dziváková Anna
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine, PBZ