VÝSLEDKY VOLIEB

Dňa 1. 5. 2022 boli zvolení 7. členovia do farskej rady:

  • Jan Balcařik, ul. Agátová
  • Marek Kohút, ul. Hlavná
  • Monika Košarová, ul. Hlavná
  • Peter Popaďák, ul. Harangovská
  • Slavomír Urban, ul. Stankovská
  • Marek Valovčin, ul. Nová
  • Marek Vožňák, ul. Veterná

Rozdaných bolo 347 volebných lístkov, vrátilo sa ich 216, t.j. 131 z vás ste nevyužili svoje právo voľby, jeden hlasovací lístok bol nevyplnený a teda neplatný. Ďakujem všetkým, ktorí ste k tejto voľbe prispeli a postavili sa zodpovedne a tak ste dali najavo, že vám záleží na fungovaní tejto farnosti.  Po rôznych skúsenostiach  z minulosti vyjadrujem nádej, že všetci členovia farskej rady budú v službe Bohu i ľuďom pre dobro našej farnosti.  Novozvoleným členom farskej rady blahoželám.

V piatok 13.5.2022 zložili zvolení členovia farskej rady do rúk farára sľub, že zverenú službu budú plniť podľa najlepšieho svedomia a vedomia, v poslušnosti Božím a Cirkevným prikázaniam a svojím životom a prácou budú napomáhať dobru našej Cirkvi.

                                                                                                                                 o. Kamil Mižák, farár