Liturgický program na NEDEĽU Zoslania Ducha Svätého„C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

06.06.
Pondelok

18.00 sv. omša 
Za novomanželov Lukáš a Dominika

Preblahoslavenej Panny Márie,
Matky Cirkvi 
Spomienka

07.06.
Utorok

07.00 sv. omša 
+ Anna

Féria

08.06.
Streda

18.00 sv. omša
+ rod. Madárová, Urbanová

O sv. Jozefovi
Votívna sv. omša

09.06.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
Zdr. Ružena

Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
Sviatok

10.06.
Piatok

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia
+ Štefan, Mária

O Najsvätejšej Eucharistii

Votívna sv. omša

11.06.
Sobota

08.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

14.30 sobášna sv. omša Novák – Balogová

Sv. Barnabáša, apoštola
Spomienka

12.06.
Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza 

11. Nedeľa cez rok „C“

Najsvätejšej Trojice

Odpustová slávnosť

  • Dnes o 14.00 Eucharistická pobožnosť + výmena ružencových tajomstiev;
  • Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia, obetovali ste 317.32 Eur, PBZ
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala  100 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu.: Širáková Daniela, Šuľáková Monika, Danková Jozefína
  • Ďakujem pánom kurátorom za tohto týždňovú brigádu okolo kostola a na farskom dvore;
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine, PBZ