Liturgický program na 11. NEDEĽU cez rok „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

13.06.
Pondelok

18.00 sv. omša 
+ Anna Urbanová

Sv. Antona Paduánskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka

14.06.
Utorok

 

 

15.06.
Streda

 

 

16.06.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
Za duše v očistci

18.00 sv. omša + Eucharistický sprievod
Za farnosť

 Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ

17.06.
Piatok

 

 

18.06.
Sobota

18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu
Za farnosť

Vigílna sv. omša

19.06.
Nedeľa

08.30 sv. omša
+ Matúš 1. výr.

12. Nedeľa
cez rok „C“

 • Na slávnosť Kristovho Tela a Krvi bude v prípade priaznivého počasia Eucharistická procesia
  s požehnaním okolo chrámu – oltáriky. Prosím o prípravu oltárikov tak ako každý rok, ďakujem.
 • Na budúci týždeň bude duch. otec čerpať dovolenku, sv. omše budú tak, ako sú napísané
  v liturgickom programe.
 • V sobotu sv. omša večer o 18.00 s platnosťou na nedeľu, v nedeľu sv. omša o 8.30. Sv. omša 10.30 nebude.
 • Dňa 18. júna o 10.00 hod.  bude v Košickej katedrále kňazská vysviacka, sviatosť kňazstva prijmú štyria diakoni.
 • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala  50 Eur, PBZ
 • Upratovanie kostola v sobotu.: Popaďáková Mária, Kušnírová Zuzana, Bilá Erika, PBZ
 • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine, PBZ