Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 14. nedeľa „cez rok“ C

Dátum Deň Kedy/Úmysel

Liturgia

4.7

Po

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Féria

5.7

Ut

08.30 sv. omša
na úmysel kňaza

10.30 sv. omša
na úmysel kňaza

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov Slávnosť
deň pracovného pokoja

6.7

St

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
na úmysel kňaza

Féria

7.7

Št

07.00 sv. omša
na úmysel kňaza

O Eucharistii Votívna sv. omša

8.7

Pia

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Féria

9.7

So

08.00 sv. omša
na úmysel kňaza

Panny Márie v sobotu Votívna sv. omša

10.7

Ne

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

15. nedeľa „ cez rok“ C

Oznamy:

  • Dnes o 14:00 bude prvonedeľná pobožnosť spojená s výmenou ružencových tajomstiev.

  • Na budúcu nedeľu 10.7. po sv. omši o 8:30 pozývam deti a mládež pred kostol na požehnanie bicyklov, kolobežiek, odrážadiel, kolieskových korčúľ a iných dopravných prostriedkov, aby sme si počas prázdnin neublížili 

  • Zbierka na masmédiá z minulej nedele: 315, 42 €

  • Upratovanie kostola: Viera Popaďaková, Mária Semková, Anna Bilá.

  • Odchod pútnikov na púť do Levoče bude vo štvrtok 7. 7. 2022 o 5:00 od parkoviska pri kostole.

  • Úmysly sv. omší do konca prázdnin príďte nahlasovať po, str. a pia. po večerných sv. omšiach.