Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 15. nedeľa „cez rok“ C

Dátum

Deň

Kedy/Úmysel

Liturgia

11.7

Po

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Jozef

Sv. Benedikta, opáta patróna Európy Sviatok

12.7

Ut

07.00 sv. omša
+ Michal, Mária

Féria

13.7

St

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Michal, Ján, Mária

Féria

14.7

Št

07.00 sv. omša
+ Michal

Féria

15.7

Pia

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Michal, Alžbeta

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka

16.7

So

18.00 sv. omša
ZBP Jaroslav 42r. života

z nasledujúcej nedele

17.7

Ne

9:00 STANKOVCE sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
+ Ján, Mária

16. nedeľa „ cez rok“ C

Oznamy:

  • Dávam do pozornosti Arcidiecéznu púť v Gaboltove, ktorá vyvrcholí slávnostnou sv. omšou v nedeľu
    17. 7 .2022 o 10:30. Priamy prenos bude vysielať RTVS. Viac info na nástenke.

  • V utorok ráno na sv. omši sa stretnú miništranti, ktorí potom pôjdu spolu so mnou na mini poznávaciu cyklopúť na hať. Podmienkou je privstať si na sv. omšu 

  • Milodary: Zo svadby Natálie a Jána Popaďakových darovali 100€. Pán Boh zaplať a požehnaj.

  • Upratovanie kostola: Mária Novakovská, Silvia Madarová, Anna Želinková.

  • Úmysly sv. omší do konca prázdnin príďte nahlasovať po, str. a pia. po večerných sv. omšiach.