Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 17. nedeľa „cez rok“ C

Dátum

Deň

Kedy/Úmysel

Liturgia

25.7

Po

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Margita

Sv. Jakuba, apoštola Sviatok
(červená)

26.7

Ut

07.00 sv. omša
+ úmysel kňaza

Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie Spomienka
(biela)

27.7

St

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ z r. Sopková, Mlatičeková

Sv. Gorazda a spoločníkov,
Spomienka
(biela)

28.7

Št

07.00 sv. omša
+ Za uzdravenie Moniky

Féria
(zelená)

29.7

Pia

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ ZBP Monika

Sv. Marty, Márie a Lazára,
Spomienka
(biela)

30.7

So

08.00 sv. omša
Poďakovanie za 70 r. života – Mária

Votívna
Panny Márie v sobotu

31.7

Ne

08.30 sv. omša
+ Pavol

10.30 sv. omša
Za farnosť

18. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)

Oznamy:

  • Chcem sa poďakovať všetkým kurátorom a dobrovoľníkom za pomoc a akúkoľvek obetu pri prácach na fare. Prosím naďalej o trpezlivosť a ochotu. Kto by chcel nahliadnuť ako postupujeme s prácami, môže tak urobiť v pondelok a stredu od 16:00-17:00.V tomto čase máte dvere otvorené . Sme jedna rodina.

  • Milodary: Bohuznáma darovala na kostol 50 €. Pán Boh zaplať a požehnaj.

  • Dnes po sv. omši je zbierka na kostol a opravu fary. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

  • Kto by chcel prispieť aj iným spôsobom, dávam k dispozícii číslo účtu, resp. IBAN našej farnosti, ktorý je aj na našej webovej stránke:

    číslo účtu: 106 0044 632/0200; IBAN: SK50 0200 0000 0010 6004 4632

  • Upratovanie kostola: Anna Šoganičová, Mária Bilá, Monika Baškovská.