Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 18. nedeľa „cez rok“ C

 

18. TÝŽDEŇ

Liturgický kalendár

Čas slávenia/Úmysel

Pondelok
01.08.2022

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori,
biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
(biela)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Helena

Utorok
02.08.2022

Féria
(zelená)

07.00 sv. omša
+ Anna

Streda
03.08.2022

Féria
(zelená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Andrej

Štvrtok
04.08.2022

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza Spomienka

(biela)

07.00 sv. omša
+ Viera, Ján

Piatok
05.08.2022

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom Votívna sv. omša
(biela)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Za živých a zosnulých členov BBSJ

Sobota
06.08.2022

Premenenie Pána Sviatok
(biela)

08.00 sv. omša
Za živých a zosnulých členov RB

Nedeľa
07.08.2022

19. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)

08.30 sv. omša
+ Marek

10.30 sv. omša
Za farnosť

Oznamy:

  • Na prvý piatok v mesiaci bude vyložená Sviatosť Oltárna od 17:00. Využite možnosť adorácie a sv. spovede. Starých a chorých navštívim od 08:00.

  • V sobotu o 07:00 bude mariánske večeradlo.

  • V utorok prosím naše ochotné ženy, ktoré by chceli pomôcť pri prvom upratovaní fary. Jedná sa o čistenie v častiach, kde už stihneme povrchovú maľbu, aby sme mohli uzavrieť prvú etapu stierkovania (podlahy, okná, parapety, čistenie kancelárie). Potrebné sú vedrá, handry a metly.

  • Minulotýždňová zbierka na kostol a opravu fary: 953,20€. Pán Boh zaplať a požehnaj.

  • Milodary: Bohuznáma rodina darovala 100€, dve bohuznáme rodiny darovali po 50€, bohuznáma 50€, bohuznámy na účet 50€. Pán Boh zaplať a požehnaj.

  • Upratovanie kostola: Mária Senková, Viera Dombajová, Anna Kačmárová.

HĽADAJTE, ČO JE HORE, KDE JE KRISTUS.