Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 20. nedeľa „cez rok“ C

20. TÝŽDEŇ

Liturgický kalendár

Čas slávenia/Úmysel

Pondelok
15.08.2022

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie
Slávnosť
(biela)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Anna, Ján

Utorok
16.08.2022

Sv. Štefana Uhorského, kráľa Spomienka
(biela)

07.00 sv. omša
+ z r. Rokovej a Urbanovej

Streda
17.08.2022

Féria
(zelená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
ZBP manželia Madaroví (25 r. života)

Štvrtok
18.08.2022

Sv. Helena Rímska, Spomienka
(biela)

07.00 sv. omša
ZBP r. Hricovej

Piatok
19.08.2022

Sv. Ján Eudes, kňaz Spomienka
(biela)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Štefan, Pavlína

Sobota
20.08.2022

s platnosťou z nasledujúcej nedele
(zelená)

18.00 sv. omša
+ Mária

Nedeľa
21.08.2022

21. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)

09.00 Stankovce
+ Ján (r. Koscelanská)

10.30 sv. omša
ZBP Marek a Beáta (23 r. života)

Oznamy:

  • Dňa 28. 8. 2022 nás čakajú oslavy 750. výročia založenia obce. Slávnostná sv. omša bude na Námestí proroka Eliáša pred gr.kat. Cerkvou o 10:00. Hlavným celebrantom bude ThLic. Ján Urban, riaditeľ ABÚ v Košiciach.

  • Od pondelka môžete hlásiť úmysly sv. omší do konca kalendárneho roka. Prednosť majú rodinné udalosti, výročia a jubileá v rodine.

  • Pohreb zosnulého kardinála Jozefa Tomka bude v utorok 16. 8. 2022 o 11:00 a hlavným celebrantom bude emeritný arcibiskup kardinál Dominik Duka. Pohreb bude vysielaný na RTVS.

  • Chcem sa poďakovať ženám, ktoré boli v pondelok ochotné prísť a pomôcť s upratovaním fary. Ďakujem za pomoc a spoločenstvo, ktoré sme opäť vytvorili. Zároveň prosím znova o upratovanie v stredu od 9:00. Ukončené sú stierky a maľba fary.

  • V piatok 19. 8. 2022 ste pozvaní na druhé letné stretnutie s názvom „Letné kino pre deti a dospelých.“ Začneme o 19:45 za kostolom kinom pre deti, od 21:00 aj pre dospelých.

  • Zvonček z minulej nedele: 299,77€. Na budúci týždeň bude zbierka na kostol a opravu fary.

  • Milodary: bohuznáma 100€, bohuznáma rodina 100€. Z krstu Michaela Hofmanna 100€. Pán Boh zaplať a požehnaj.

  • Upratovanie kostola: Ľubica Očkašová, Anna Ivanková, Ingrid Senková.

  • Ďakujem p. kostolníčke Márii Jakubovej za 8 ročnú službu kostolníčky v našom kostole. Službu novej kostolníčky od 1. 8. 2022 prijala p. Viera Uličná. Úprimné pán Boh zaplať za službu kostolu aj kňazom farnosti.

PANE, PRÍĎ MI ČÍM SKÔR NA POMOC