Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 21. nedeľa „cez rok“ C

 

21. TÝŽDEŇ

Liturgický kalendár

Čas slávenia/Úmysel

Pondelok 22.08.2022

Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej Spomienka
(biela)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Milan

Utorok
23.08.2022

Féria
(zelená)

07.00 sv. omša
+ Pavol, Helena

Streda
24.08.2022

Sv. Bartolomej, apoštol Sviatok
(biela)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Alžbeta, Rudolf

Štvrtok
25.08.2022

Féria
(zelená)

07.00 sv. omša
+ Milan

Piatok
26.08.2022

Féria
(zelená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Ján (kňaz)

Sobota
27.08.2022

Sv. Monika Spomienka
(biela)

08.00 sv. omša
+ Jozef, Anna

Nedeľa
28.08.2022

22. nedeľa „ cez rok“ C
(biela)

Slávnostná ďakovná sv. omša na námestí proroka Eliáša

10.00 sv. omša

ZBP pre r. Timkovú

Oznamy:

 • Na budúcu nedeľu 28. 8. 2022 nás čakajú oslavy 750. výročia založenia obce. Slávnostná sv. omša bude na Námestí proroka Eliáša pred gr.kat. Cerkvou o 10:00. Hlavným celebrantom bude ThLic. Ján Urban, riaditeľ ABÚ v Košiciach, kazateľom bude Mgr. Michal Pavlišinovič, hovorca Prešovkej archieparchie, obaja rodáci zo Sečovskej Polianky. Všetci ste srdečne pozvaní k vytvoreniu modliaceho sa spoločenstva poliančanov.

 • Úmysly sv. omší do konca kalendárneho roka ešte môžete hlásiť. Prednosť majú rodinné udalosti, výročia

  a jubileá.

 • Mladí ľudia, ktorí ešte neprijali Sviatosť birmovania sa môžu zapísať na prípravu v po 5.9, alebo v pia

  9.9.2022. Týka sa to ročníkov narodenia 2001-2005.

 • Vzadu za lavicami máte k dispozícii JKS na požičanie pri sv. omši, aby sme sa mohli plnšie zapojiť do

  spevov a liturgie. Po skončení sv. omše, prosím, uložiť na miesto.

 • Zvonček z minulej nedele: 356,50€. Dnes je zbierka na kostol a opravu fary.

 • Milodary: bohuznámy 50€. Zo svadby Peter a Markéta Kohútoví 100€. Pán Boh zaplať a požehnaj.

 • Upratovanie kostola: Emília Šmajdová, Viera Michalenková, Anna Kušnírová.

VO SVOJEJ DOBROTE, BOŽE, PRIPRAVIL SI DOM CHUDOBNÉMU