Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 22. nedeľa „cez rok“ C

22. TÝŽDEŇ

Liturgický kalendár

Čas slávenia/Úmysel

Pondelok 29.08.2022

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Spomienka
(červená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ František

Utorok
30.08.2022

Féria
(zelená)

07.00 sv. omša
+ Anna (1. výr.)

Streda
31.08.2022

Féria
(zelená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
ZBP Jana (40r.)

Štvrtok
01.09.2022

Za duchovné povolania Votívna sv. omša
(biela)

07.00 sv. omša
+ Zuzana, Helena, Zuzana

Piatok
02.09.2022

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom Votívna sv. omša
(biela)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Za živých a zosnulých členov BBSJ

Sobota
03.09.2022

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka
(biela)

08.00 sv. omša
Za živých a zosnulých členov RB

Nedeľa
04.09.2022

23. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)

08:30 sv. omša
Za farnosť

10:30 sv. omša
+ Janka

Oznamy:

 • Na prvý piatok v mesiaci bude vyložená Sviatosť Oltárna od 17:00. Využite možnosť adorácie a sv. spovede. Starých a chorých navštívim od 08:00.

 • V sobotu o 07:00 bude mariánske večeradlo.

 • Úmysly sv. omší (rodinné udalosti, výročia a jubileá, omše za zosnulých), na mesiace november a december ešte môžete hlásiť.

 • V pondelok 29.8.2022 pozývame mladých na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 08:00 na fare pri spoločnej modlitbe a raňajkách. Potom spoločne vyrazíme smerom na Zapikan :„-

 • Mladí ľudia, ktorí ešte neprijali Sviatosť birmovania sa môžu zapísať na prípravu v po 5.9, alebo v pia

  9.9.2022. Týka sa to ročníkov narodenia 2001-2005.

 • Zvonček z minulej nedele: 262,15€.

 • Zbierka: 797,04€.

 • Milodary: bohuznáma rodina 100€; na účet: r. Bednárová 100€, Marek Sopala 100€;

  zo svadby: Peter a Anna Poľákoví 100€; Martin a Nikoleta Vargoví 100€. Pán Boh zaplať a požehnaj.

 • Upratovanie kostola: Mária Goffová, Eva Ceľuchová, Mária Balogová.

PANE, STAL SI SA NÁM ÚTOČIŠŤOM Z POKOLENIA NA POKOLENIE