Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 25. nedeľa „cez rok“ C

25. TÝŽDEŇ

Liturgický kalendár

Čas slávenia/Úmysel

Pondelok
19.09.2022

Féria
(zelená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Ján

Utorok
20.09.2022

Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz, a Pavol Chong Hasang a spol. Spomienka
(červená)

07.00 sv. omša

+ Karolína, Pavol

Streda
21.09.2022

Sv. Matúš, apoštol a evanjelista Sviatok
(červená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Jozef

Štvrtok
22.09.2022

Féria
(zelená)

07.00 sv. omša
‚+ Alžbeta, Jozef

Piatok
23.09.2022

Sv. Pio z Pietrelčiny, kňaz Spomienka
(červená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Pavol

Sobota
24.09.2022

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

Votívna sv. omša

08:00 sv. omša
+ Juraj

Nedeľa
25.09.2022

26. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)

08:30 sv. omša
ZBP r. Vaľová

10:30 sv. omša
Za farnosť

Oznamy:

 • Streda, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni. Jeden je záväzný. Týkajú sa dobrovoľného pôstu, skutkov

  pokánia, alebo dobročinnej lásky. Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.

 • Zajtra na večernej sv. omši bude poďakovanie za tohtoročnú úrodu. Ako je zvykom, doneste si časť darov z vašej úrody, ktorú požehnáme a spoločne sa poďakujeme.

 • V piatok 23. 9. 2022 o 18:00 bude prvá mládežnícka sv. omša v tomto školskom roku. Mládež

  a birmovanci ste pozvaní. Účasť mladých ľudí, obzvlášť birmovancov je potrebná.

 • Zvonček: 251,59€; zo sviatku Nanebovzatia Panny Márie: 208,55€.

 • Milodary: bohuznáma rodina 50€; bohuznáma rodina 50€; bohuznáma rodina 100€. zo svadby: Marián

  a Katarína Fedoroví: 100€. Pán Boh zaplať a požehnaj.

 • Na budúcu nedeľu je zbierka na rádio Lumen.

 • Upratovanie kostola: Veronika Karolová, Mária Krucovčinová, Andrea Kurišková.

CHVÁĽTE PÁNA, LEBO DVÍHA CHUDOBNÝCH