Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 26. nedeľa „cez rok“ C

26. TÝŽDEŇ

Liturgický kalendár

Čas slávenia/Úmysel

Pondelok
26.09.2022

Féria
(zelená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Poďakovanie za 75r. života – Mária

Utorok
27.09.2022

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Spomienka
(biela)

07.00 sv. omša
+ Michal, Margita

Streda
28.09.2022

Féria
(zelená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Jozef

Štvrtok
29.09.2022

Sv. Michala, Gabriela, Rafaela, archanjelov
Sviatok
(biela)

07.00 sv. omša
+ Michal

Piatok
30.09.2022

Sv. Hieronyma, Kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka
(biela)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
ZBP Ján

Sobota
01.10.2022

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Spomienka
(biela)

08:00 sv. omša
Poďakovanie za 81r. života – Anna

10:00 – slávenie krstu: Oliver Kušnír

Nedeľa
02.10.2022

27. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)

08:00 sv. omša
Za farnosť

09:15 sv. omša
Poďakovanie za 75r. života – Mária

Oznamy:

  • Na budúcu nedeľu bude v Stankovciach o 10:30 odpustová slávnosť: Pokrov presvätej Bohorodičky (Ochrany Panny Márie). Ste srdečne pozvaní. Z tohto dôvodu budú posunuté časy sv. omší vo farskom kostole.

  • Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský a podielové knihy na rok 2023. Môžu tak urobiť na budúcu nedeľu 2.10.2022 po obidvoch sv. omšiach. Členský poplatok zostáva nezmenený 8€.

  • Celodiecézna púť k Panne Márii v Obišovciach sa uskutoční tiež nasledujúci víkend. Viac info na plagáte.

  • Počas nasledujúceho týždňa budú v estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou prebiehať prednášky na tému „Biblia: Kniha kníh a jej príbeh. Viac info na plagáte.

  • Predplatné časopisu Posol na rok 2023 je vo výške 11€. Kto má záujem, poplatok nech uhradí v sakristii do konca októbra.

  • Záujemcovia o Mariánsky kalendár (nástenný, stolový – 3€) – zápis vzadu na stolíku.

  • Zvonček: 249,42€; PBZ.

  • Upratovanie kostola: Veronika Sopková, Anna Vargová, Ľudmila Tokarová.

 

BLAHOSLAVENÍ CHUDOBNÍ V DUCHU, LEBO ICH JE NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO.