Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 30. nedeľa „cez rok“ C

30. TÝŽDEŇ

Liturgický kalendár

Čas slávenia/Úmysel

Pondelok 24.10.2022

Féria

(zelená)

17.00 sv. spoveď, 17:30 sv. ruženec

18.00 sv. omša

ZBP Marián (55r. života)

Utorok 25.10.2022

Féria

(zelená)

07.00 sv. omša

+ Anna, Andrej

Streda 26.10.2022

Féria

(zelená)

17.00 sv. spoveď, 17:30 sv. ruženec

18.00 sv. omša

+ Martin

Štvrtok

27.10.2022

Féria

(zelená)

07.00 sv. omša

+ Ján

Piatok 28.10.2022

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov Sviatok

(červená)

17.00 sv. spoveď, 17:30 sv. ruženec

18.00 sv. omša

Poďakovanie – Mária (90r. života)

Sobota 29.10.2022

Votívna

Panny Márie v sobotu (biela)

08:00 sv. omša

+ z r. Ceľuchovej

Nedeľa

30.10.2022

31. nedeľa „ cez rok“ C

(zelená)

08:30 sv. omša

Za farnosť

10:30 sv. omša

ZBP – Gabriela, Róbert

Oznamy:

 • Dnes popoludní o 13:30 bude októbrová pobožnosť spojená s modlitbou ruženca a vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

 • Úmysly na dušičkové sv. omše, ktoré tu zvykli byť, budem zapisovať v týždni po večerných sv. omšiach. Môžete tak urobiť ešte do piatku tohto týždňa. Po piatku už úmysly neberiem.

 • Evanjelizačný program Godzone bude 27. 10. 2022 v Prešove – Tatran Handbal Aréna. Odchod autobusu o 16:30. Od 16:15 môžete prichádzať na parkovisko pred kostolom. Účasť birmovancov je povinná. Akcia je pre stredoškolákov a vysokoškolákov.

 • V piatok bude mládežnícka sv. omša. Po nej skupinky.

 • Kto by chcel podporiť Fórum života, môže tak urobiť dobrovoľným príspevkom v označenej krabici, alebo kúpou sviečky za nenarodené deti. Cena sviečky je 1€.

 • Zvonček: 279,97€. Zbierka r. Šuláková: 885,55€. PBZ.

 • Milodary: Bohuznáma rodina: 30€; bohuznáma rodina: 20€; bohuznáma rodina: 100€; bohuznáma

  rodina: 100€; bohuznáma: 100€; zo svadby novomanželov Kentošových: 100€. PBZ.

 • Dnes je zbierka na misie. Môžete podporiť aj poštovým poukazom, ktorý nájdete vzadu v kostole.

 • Upratovanie kostola: Anna Bujková, Mária Kopčová, Mária Kohutová.

ÚBOŽIAK ZAVOLAL A PÁN HO VYSLYŠAL.