Veľkonočné prianie

„Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť
a evanjeliom zjavil život.“

image003

 Požehnané veľkonočné sviatky

plné nádeje a radosti želá s požehnaním

 d. o. Kamil

a členovia farskej rady

 „Boh nie je voči svetu ľahostajný, ale ho miluje až tak,
že za spásu každého človeka obetoval svojho Syna.
Vo vtelení, vo svojom pozemskom živote, v smrti a zmŕtvychvstaní
Boží Syn definitívne otvoril dvere medzi Bohom a človekom, medzi nebom a zemou.
A Cirkev je jeho ruka, ktorá drží tieto dvere otvorené…“
 (Posolstvo Sv. Otca Františka na Pôstne obdobie 2015)

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

Posledné tri dni Veľkého týždňa
– tzv. (Veľkonočné) posvätné trojdnie
alebo triduum – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota,
majú bohatý liturgický obsah a symboliku

 

Je to spoločné pomenovanie troch dní, v ktorých si Cirkev pripomína udalosti nášho vykúpenia v ich historickom poradí: Kristovu smrť na Veľký piatok, Krista uloženého v hrobe … Čítať viac

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Výhrady a odpor súčasného človeka
voči sviatosti zmierenia

Musíme konštatovať bolestný jav – znižujúci sa počet veriacich, ktorí pristupujú ku sviatosti zmierenia. Príčiny toho, že ľudia sa vzďaľujú od tejto sviatosti môžu byť rôzne. Neudivuje nás, že súčasný človek, aj zasvätený Bohu, môže mať mnoho osobných problémov, strachu, otázok, výhrad, zlých skúseností, zranení aj psychického odporu. Bude mať odvahu k dobrej spovedi? … Čítať viac