SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

Pred blížiacim sa Svätým rokom milosrdenstva,

ktorý sa začne 8. decembra 2015,

bude úradne zverejnená tzv. „Bula vyhlásenia“.

 

 Stane sa tak 11. apríla, v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva,
keď bude tento dokument slávnostne prečítaný pred Svätou bránou baziliky sv. Petra.
Následne bude pápež František predsedať sláveniu
Prvých vešpier
Nedele Božieho milosrdenstva,
čím sa osobitne zdôrazní základ slávenia mimoriadneho svätého roka,
ktorým je Božie milosrdenstvo.

 

Bula vyhlásenia nejakého jubilea, osobitne v prípadne mimoriadneho Svätého roka, … Čítať viac

Veľkonočné prianie

„Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť
a evanjeliom zjavil život.“

image003

 Požehnané veľkonočné sviatky

plné nádeje a radosti želá s požehnaním

 d. o. Kamil

a členovia farskej rady

 „Boh nie je voči svetu ľahostajný, ale ho miluje až tak,
že za spásu každého človeka obetoval svojho Syna.
Vo vtelení, vo svojom pozemskom živote, v smrti a zmŕtvychvstaní
Boží Syn definitívne otvoril dvere medzi Bohom a človekom, medzi nebom a zemou.
A Cirkev je jeho ruka, ktorá drží tieto dvere otvorené…“
 (Posolstvo Sv. Otca Františka na Pôstne obdobie 2015)

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

Posledné tri dni Veľkého týždňa
– tzv. (Veľkonočné) posvätné trojdnie
alebo triduum – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota,
majú bohatý liturgický obsah a symboliku

 

Je to spoločné pomenovanie troch dní, v ktorých si Cirkev pripomína udalosti nášho vykúpenia v ich historickom poradí: Kristovu smrť na Veľký piatok, Krista uloženého v hrobe … Čítať viac