OZNAM

 

 

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice
Nám. Najsvätejšej Trojice 639/8 , 094 14 SEČOVSKÁ POLIANKA

 

 

  •  V zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky, č. 695 zo dňa 24.11.2021, časť C, bod 1 vám oznamujem, že z dôvodu lockdownu, ktorý vyhlásila Vláda SR, sú všetky bohoslužby slávené súkromnou formou. Účasť na verejnom slávení bohoslužieb je od 25.11.2021 – zakázaná

 

  • Sväté omše budú slávené každý deň a to na úmysly, ktoré ste nahlásili. Ak budete potrebovať službu kňaza – sviatosť zmierenia, zaopatrenie chorých alebo zomierajúcich, prosím, aby ste telefonicky kontaktovali farský úrad.

 

  • Pripomínam, že stále platí dišpenz pána arcibiskupa od účastí na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Využite preto prosím bohatú ponuku Tv Lux alebo rádia Lumen.

 

  • V nedeľu bude farský kostol otvorený od 9.00 hod. – 14.30 hod.
    a to na krátku adoráciu, modlitbu, alebo tichú poklonu.

                                                                                                                       

                                                                                                    Kamil Mižák, farár