ERKO

ERKO – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Zodpovedné – Kristína Jakubová, Viera Uličná, Barbora Madarová, Klára Urigová