Kontakt

Mgr. Lukáš Libák, farský administrátor

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice,
Sečovská Polianka
Námestie Najsvätejšej Trojice 639/8
094 14 Sečovská Polianka

IČO: 31979386
DIČ: 2021504166

tel: 057/4497295
email: secovska.polianka@abuke.sk
web: www.rkcsecovskapolianka.sk

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny:

Pondelok od 16:00 hod. do 17:30 hod.
Utorok od 09:00 hod. do 11:00 hod.
Streda od 16:00 hod. do 17:30 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod.

Ak máte ochotu podporiť náš kostol, či prispieť na iné projekty farnosti, môžete tak urobiť osobne, alebo prevodom na účet farnosti, ktorého číslo je uvedené nižšie s uvedením poznámky „Dar na kostol“. Ďakujeme za vaše milodary.

Názov banky: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: 1060044632/0200
IBAN: SK5002000000001060044632
BIC: SUBASKBX


Zväčšiť mapu