Kňazi

FARÁRI / FARSKÍ ADMINISTRÁTORI
(od najstaršieho po súčasného)

1898 – 1934 Vojtech Derfinyák
1934 – 1952 Vincent Kačmár
1952 – 1954 Vojtech Šuhaj
1954 Michal Rozum
1955 Róbert Miko
1955 – 1959 Andrej Tkáčik
1959 – 1964 Juraj Kišidai
1964 – 1969 Štefan Šišler
1969 – 1972 Ferdinand Tomáš Gajdoš, OP
1972 – 1975 Jozef Prokop
1975 – 1978 Anton Žarnay
1978 – 1987 František Stahovec
1987 – 1990 František Šándor
1990 – 1994 Jozef Gič
1994 – 1997 Andrej Piškanin
1997 – 2012 Štefan Pristaš
2012 – dodnes Kamil Mižák

 

NAŠI KŇAZI RODÁCI

Ján Urban

vysvätený: 1998

Martin Lehončák OSPPE

vysvätený: 1999